Wanneer gaat de dekking in? - WA verzekering

Gaat u een WA verzekering afsluiten, dan bent u na het afsluiten ervan nog niet direct gedekt tegen aansprakelijkheid. De verzekeraar bij wie u de desbetreffende verzekering wilt gaan afsluiten zal namelijk eerst gaan kijken of u wel wordt toegelaten tot de verzekering. Over het algemeen wordt hier niet heel moeilijk over gedaan, maar als u een slecht verleden heeft met verzekeraars om wat voor reden dan ook, dan kan dit een reden zijn om uw aanvraag te weigeren.

Een reden voor het weigeren van een aanvraag voor de WA verzekering kan bijvoorbeeld zijn dat u bij uw vorige verzekeraar uit de verzekering bent gezet omdat u constant uw premie te laat betaalde of omdat u de ene na de andere schadeclaim indiende. Verzekeraars staan volledig in hun recht om u voor de verzekering te weigeren. Het moet echter wel een bijzonder geval betreffen wil dit ook voorkomen. U weet van uzelf wel hoe uw verleden is en of u zich dus zorgen moet maken om de goedkeuring voor de verzekering.

Als u bent goedgekeurd voor de verzekering krijgt u daar van de verzekeraar bericht van en daarbij wordt u dan ook direct medegedeeld op welke datum de verzekering van start gaat.