Verzekerden - WA verzekering

Uiteraard vallen de personen onder verzekerden die u heeft aangegeven te willen verzekeren bij aanvang van de verzekering. Als u bijvoorbeeld heeft aangegeven kinderen te willen meeverzekeren hoeft dit niet per se te betekenen dat uw kinderen ook daadwerkelijk bij u in 1 huis wonen. Als het uw kinderen zijn maakt het voor de verzekering niet uit of ze nou bij u in huis wonen of dat ze elders wonen. Deze regel geldt echter alleen als uw kinderen minderjarig zijn. Zijn uw kinderen meerderjarig, dan zijn ze ook gedekt als ze uit huis wonen, maar alleen als dit in verband is met een studie.

Daarnaast zijn ook uw huisdieren meeverzekerd mee de WA verzekering. Dit betekent dus dat schade die door uw huisdier(en) wordt veroorzaakt ook gewoon wordt gedekt.

Heeft u personeel voor u werken in uw huis, dan zijn deze ook meeverzekerd bij een WA verzekering. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor het hele gezin, dan zijn ook alle andere familieleden die bij u wonen meeverzekerd en dus niet alleen uw direct gezinsleden.