Rechtsbijstand - WA verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand liggen in eerste instantie misschien niet zo dicht bij elkaar volgens u, maar in werkelijkheid gaan ze ontzettend vaak gepaard met elkaar. Vaak volgt er namelijk een juridische procedure wanneer iemand aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Heel vaak komt het namelijk voor dat partijen het niet eens zijn over wie nou schuld treft voor de schade en dus moet er een jurist aan te pas komen.

Als er een jurist aan te pas moet komen om het geschil tussen partijen op te lossen en uit te zoeken wie er nou echt aansprakelijk is voor de geleden schade zal dit flink in de kosten lopen. Alleen al het uurloon van een jurist is niet misselijk. Gelukkig heeft u met een WA verzekering geen last van de kosten die gemaakt moeten worden om uit te laten zoeken wie er verantwoordelijk is voor de schade, want deze kosten zijn geheel gedekt en zijn onderdeel van de verzekering.

Op rechtsbijstand kan dus alleen een beroep worden gedaan als dit direct verband houdt met de WA verzekering. Het is niet zo dat u bij uw WA verzekering gratis een rechtsbijstandverzekering, want dit is wel degelijk een op zichzelf staande verzekering.