Geldt WA verzekering voor auto? - WA verzekering

De WA verzekering zoals die hier besproken wordt is niet geldig voor de auto. Officieel is de benaming van de WA verzekering zoals we die hier bedoelen aansprakelijkheidsverzekering, maar veel mensen noemen deze de WA verzekering. De term WA verzekering is ook van toepassing op een autoverzekering. Dit is namelijk de basisverzekering voor een auto. Hiermee bent u dus apart verzekerd voor aansprakelijkheid, alleen met de auto.

Sowieso is een WA verzekering niet van toepassing op motorvoertuigen waarvoor een aparte verzekering af te sluiten valt. Zoals ook al in de vorige post ‘Geldt een WA verzekering voor inboedelverzekering?‘ werd vermeld worden zaken waarvoor apart verzekerd kan worden goed van elkaar gescheiden om zo duidelijkheid te verschaffen aan de consument. Zo kunt u niet met 2 verschillende verzekeringen voor hetzelfde zijn verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering zoals we die op onze website bedoelen heeft alleen als doel om zaken en personen te dekken. Daar horen dus de auto, inboedel en al dat soort dingen niet bij. De aansprakelijkheidsverzekering is dus ook een behoorlijk standaard verzekering. Toch is het in onze optiek echter een onmisbare verzekering.